Regulamin realizacji voucherów - Modne buty damskie i męskie, trzewiki, półbuty z Polski - Sklep internetowy Badura

Regulamin realizacji voucherów

Regulamin dotyczący użytkowania Voucherów BADURA

 

1. Definicje

 • Wydawca – Firma BADURA S.A. z siedzibą w Wadowicach, ul. Wałowa 4, 34-100 Wadowice
 • Voucher – dokument, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji wyłącznie w salonach BADURA oraz na www.badura.pl . Każdy voucher posiada unikalny kod, wartość nominalną brutto lub rabat procentowy oraz datę ważności.
 • Voucher – dokument, który uprawnia do otrzymania określonego rabatu. Voucher wystawiany jest na okaziciela. Każdy Voucher posiada zapisany termin ważności oraz wysokość rabatu wyrażoną w procentach lub kwocie brutto.Voucher nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego.
 • Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Voucher.
 • Użytkownik(okaziciel) – każdorazowy posiadacz Vouchera

 

2. Warunki ogólne użytkowania Voucherów BADURA

 • Voucher BADURA jest dokumentem uprawniającym okaziciela do otrzymania rabatu kwotowego lub procentowego na zakupy w salonach BADURA oraz na stronie Internetowej www.badura.pl
 • Jeżeli wartość produktu przekracza wartość vouchera, okaziciel ma prawo do wykorzystania vouchera jako częściowej zapłaty za produkt, przy czym voucher stanowi jedynie uzupełnienie zapłaty do wartości nominalnej produktu. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jeden produkt.
 • Należy zgłosić chęć skorzystania z Vouchera przed rozpoczęciem czynności kasowych w salonach BADURA.
 • Przy realizacji Vouchera w sklepie internetowym www.badura.pl, posiadacz Vouchera zobowiązany jest dodać wybrany produkt do koszyka, następnie wpisać unikalny kod znajdujący się na rewersie w polu "Kupon rabatowy". Po naciśnięciu guzika „Użyj kuponu” wartość koszyka przeliczy się automatycznie. W koszyku w jednym czasie można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.
 • Voucher nie łączy się z innymi promocjami i rabatami aktualnie obowiązującymi w salonach stacjonarnych BADURA oraz na www.badura.pl
 • Voucher może być wykorzystany tylko jednorazowo bez możliwości podziału oraz nie jest zwracana niewykorzystana kwota.
 • Voucher nie może być zamieniony ani w całości ani w części na gotówkę.
 • BADURA ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach:
  • upływu terminu ważności Vouchera
  • uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie unikalnego kodu zapisanego na Voucherze.
 • Okres ważności vouchera jest określony w treści Vouchera i nie ma możliwości jego przedłużenia. Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 • Towary zakupione z wykorzystaniem vouchera w salonach stacjonarnych nie podlegają zwrotom.
 • Voucher nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego.
 • Nabywca/Użytkownik(okaziciel) wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 • BADURA nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały skradzione bądź uszkodzone.
 • Badura zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Nabywcy i Beneficjenci zostaną powiadomieni poprzez udostępnienie aktualnych wersji Regulaminu na stronie www.badura.pl
 • Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia Voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2018-02-21

 

3. Postanowienia końcowe

 • Nabywca/Użytkownik(okaziciel) wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 • BADURA nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały skradzione bądź uszkodzone.
 • Badura zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Nabywcy i Beneficjenci zostaną powiadomieni poprzez udostępnienie aktualnych wersji Regulaminu na stronie www.badura.pl
 • Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia Voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2018-02-21
×