Reclamațiii - Modne buty damskie i męskie, trzewiki, półbuty z Polski - Sklep internetowy Badura

Reclamațiii

Contractele de vânzare încheiate de la 25-12-2014:

 

Reclamația.

Badura este obligată pentru a furniza produsul fără defecte. Reclamațiile sunt prelucrate în baza prevederilor Legii din data de 23 aprilie 1964 – Codul civil (MO 2014, poz.121) sau garanția calității – în dependență de selectarea Clientului.

1. Pentru reclamația întemeiată pe dispozițiile Codului civil

 • Badura este responsabilă față de Client în cazul în care produsul are un defect fizic sau juridic (garanție).Responsabilitatea companiei Badura din motivul unui defect al produsului este reglementată de dispozițiile art. 556 și următoarele. Legea din 23 aprilie 1964 - Codul civil (MO 2014, poz. 121).
 • În caz dacă produsul are defect, Clientul poate să depună o declarație de reducere a prețului sau de a se retrage din contract, cu excepția cazului în care Badura imediat și fără inconveniențe nejustificate pentru Client va schimba Produsul defect pe unul fără defecte sau va elimina defectul. Această limitare nu se aplică în cazul în care Produsul a fost deja înlocuit sau reparat, sau Badura nu a îndeplinit obligația de a schimba Produsul pe unul fără defecte sau de a elimina defectul.Clientul, în loc de eliminarea defectului, propusă de Badura, poate să solicite schimbul Produsului pe unul fără defecte sau în loc de schimb, poate solicita eliminarea defectului, cu excepția cazului în care aducerea produsului în conformitate cu acordul într-un mod ales de către Client ar fi fost mult mai costisitor față de modul propus de către Badura. La evaluarea excesivității acestor costuri, se ia în considerare valoarea Produsului fără defecte, tipul și importanța defectului și, de asemenea, se ia în considerare incomoditatea, la care va fi supus Clientul pentru a satisface orice alt mod. Prețul redus trebuie să fie proporțional cu prețul care rezultă din contract, în care valoarea Produsului este valoarea Produsului fără defecte. Clientul nu se poate retrage din contract în cazul în care defectul este irelevant. 
 • În cazul în care Produsul are un defect, clientul poate solicita schimbarea Produsului pe unul fără defecte sau eliminarea defectului. Badura poate refuza despăgubirea la solicitarea Clientului în cazul, în care aducerea Produsului defect în conformitate cu contractul în modul selectat de către Client este imposibilă sau în comparație cu alt mod de aducere în conformitate cu contractul ar necesita costuri excesive.
 • Pentru a garanta serviciul cel mai eficient pentru Clienții noștri în timpul procesului de reclamație, Vă rugăm să atașați chitanța sau factura TVA la marfa reclamată.
 • În cazul exercitării drepturilor cu titlu de garanție, Vă rugăm să depuneți reclamațiile la adresa magazinului, de la care a fost livrată Marfa.
 • Pentru a simplifica procedura de reclamație, vă rugăm să completați și să atașați la marfa reclamată, imprimarea de reclamare (link-ul pentru imprimare este indicat la sfârșitul Regulamentului). Despre metoda de prelucrare a reclamației, Clientul va fi informat în termen de 14 zile de la data depunerii reclamației. În cazul notificării de către Client a solicitării de schimb a Produsului cu altul fără defecte, eliminarea defectului sau reducere a prețului, lipsa răspunsului din partea companiei Badura la solicitare în termenul menționat mai sus, va însemna recunoașterea solicitării ca justificată. 
 • În cazul retragerii din contract din motivele menționate mai sus, pentru a simplifica procedura de reclamație, Vă rugăm să atașați formularul de retragere (link-ul formularului de retragere este indicat la sfârșitul Regulamentului).

 

2. Garanția.

 • Produsele sunt cuprinse de garanția de calitate, în condițiile specificate în Fișa de Garanție, atașată de fiecare dată la Produsul dat. Garanția este valabilă, în mod exclusiv, pe teritoriul Poloniei.
 • Garanția este oferită de STUDIO 96 Sp. z o.o.(S.R.L.), str. Plebiscytowa 3, 40-035 Katowice, denumit în continuare „Garant”.
 • Garanția este valabilă, în mod exclusiv, cu bonul de plată a Mărfii,
 • Garanția nu exclude, nu suspendă în nici un alt mod nu limitează drepturile Clientului cu titlu de Garanție pentru defectele Mărfii
 • Cumpărătorul realizează drepturile sale de garanție, prin declarația de reclamație, depusă la sediul magazinului, la care a fost achiziționată Marfa reclamată.
 • Garantul asigură, că Marfa este fără defecte structurale și materiale. Garanția cuprinde, în mod exclusiv, defectele structurale și materiale, apărute din cauze inerente Mărfii vândute. Garanția nu include defectele mecanice a Mărfii, defectele apărute în urma uzării Mărfii sau defecte, rezultate din utilizarea necorespunzătoare a Mărfii, inclusiv din lipsa de întreținere corespunzătoare a Mărfii. În cazul constatării defectului structural sau material a Mărfii, apărut din cauzele inerente Mărfii, Garantul efectuează reparația gratuită a Mărfii. În caz, dacă în evaluarea Garantului, eliminarea defectului structural sau material a Mărfii prin reparația Mărfii nu ar fi fost posibilă, Garantul va schimba Marfa pe una fără defecte.
 • Defectele Mărfii apărute în perioada de garanție vor fi eliminate într-un termen cât mai curând posibil, care nu va depăși 30 de zile lucrătoare de la data notificării reclamației. În caz, dacă în evaluarea Garantului, eliminarea defectului structurale sau material a Mărfii nu ar fi fost posibilă, Garantul va schimba Marfa pe una fără defecte într-un termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării reclamației.
 • Perioada de garanție a Mărfii este de 24 de luni, cu calculare de la data vânzării Mărfii.
 • Garantul nu este responsabil pentru oricare deteriorări apărute în legătură cu lipsa de posibilitate de utilizare a Mărfii.
 • Vă rugam să depuneți reclamațiile la adresa magazinului, de la care Marfa comandată a fost livrată. Pentru a simplifica procesul de reclamație, Vă rugam să completați și să atașați la marfa reclamată, imprimarea de reclamație (link-ul pentru imprimarea de reclamație este indicat la sfârșitul Regulamentului).

3.

 • Clientul are dreptul de a beneficia de următoarele mijloace extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și investigații de despăgubire: a se adresa la instanța de arbitraj permanent al consumatorilor care funcționează la Inspecția de Comerț cu o cerere de soluționare a litigiului, care rezultă din contractul de vânzare încheiat; a se adresa la Inspectoratul Județean al Camereide Comerț, cu cererea de a iniția o procedură de mediere privind soluționarea pe cale amiabilă a litigiului dintre Client și Badura; în acest scop, trebuie să fie prezentată Inpectorului Inspectoratului Județean de Comerț, o cerere de sesizare a instantei  în scopul re-analizării cazului in cadrul instantei de arbitraj de consum. Formularele sunt disponibile la secretariatul fiecărei instanțe de arbitraj de consum și, de asemenea, pe site-urile Inspectoratelor Județene ale Camerei de Comerț. 
 • Clientul poate primi ajutor gratuit în cazul litigiului dintre Client și Badura prin intermediul ombudsmanului districtual (municipal) al consumatorilor.

 

MATERIALE PENTRU DESCĂRCARE:

×