Рекламація - UA

Рекламація

Договори купівлі-продажу, укладені від 25-12-2014 р .:

 

Рекламація.

Бадура зобов'язана доставити продукт без дефектів. Рекламації розглядаються відповідно до положень Закону від 23 квітня 1964 - Цивільний кодекс ( Зак. вісник 2014 року, поз 121.) або гарантії якості - в залежності від вибору клієнта.

1. Рекламація на підставі положень Цивільного кодексу

 • Бадура несе відповідальність перед Клієнтом, якщо продукт має фізичний чи юридичний дефект (гарантія). Відповідальність Бадури за дефект продукту регулюється положеннями ст. 556 і слід. Закон від 23 квітня 1964 року - Цивільний кодекс (Зак. вісник 2014, поз. 121.).
 • Якщо Продукт має дефект, Клієнт може скласти заяву про зниження ціни або відмову від договору, хіба що Бадура невідкладно і без надмірних незручностей для Клієнта замінить дефектний Продукт на продукт без дефектів або усуне дефект. Це обмеження не застосовується, якщо Продукт вже був обмінюваний або ремонтований, або Бадура не реалізувала обов'язок обміну Продукту на продукт без дефектів або усунення дефекту. Замість запропонованого Бадурою усунення дефекту, Клієнт може вимагати заміни Продукту на товар без дефектів або замість обміну вимагати усунення дефекту, хіба що доведення дефектної речі до відповідності договору способом, запропонованим Клієнтом, є неможливим або, в порівнянні з іншим способом запропонованим Бадурою, вимагало б надмірних витрат. При оцінці надмірності коштів враховується вартість Продукту без дефектів, вид і значення дефекту, а також беруться до уваги незручності, на які наражав би Клієнта інший спосіб задоволення. Знижена ціна повинна залишатися в такій пропорції до ціни, що виникає з договору, в якій вартість Продукту залишається до вартості Продукту без дефекту. Клієнт не може відмовитись від договору, якщо дефект неістотний.
 • Якщо Продукт має дефект, Клієнт може вимагати обміну Продукту на продукт без дефектів або усунення вади. Бадура може відмовити у задовольнянні вимоги Клієнта, якщо доведення до відповідності з договором дефектного Продукту в спосіб, обраний Клієнтом, неможливе або в порівнянні з другим можливим способом доведення до відповідності з договором вимагало б надмірних коштів.
 • Для того, щоб гарантувати найбільш ефективне обслуговування наших клієнтів, в процесі подачі рекламації, будь ласка, додайте квитанцію або рахунок-фактуру ПДВ на продукт, що поданий до рекламації.
 • У разі виконання права по гарантії, рекламації просимо надсилати на адресу магазину, з якого були відправлені замовлені товари.
 • Для оптимізації рекламаційного процесу, будь ласка, заповніть та прикріпіть до продукту роздруковану рекламацію (посилання на бланк рекламації вказане в кінці Регламенту). Про спосіб розгляду рекламації Клієнт буде поінформованим в термін 14 днів від дня подання рекламації. В разі заявки Клієнтом вимоги обміну Продукту на товар без дефектів, усунення дефекту або зниження ціни, відсутність зі сторони Бадури у вказаний термін відповіді на запит  означатиме визнання вимоги за обгрунтоване.
 • В разі відмови від договору з причин, поданих вище, з метою оптимізації рекламаційного процесу, будь ласка, додайте бланк відмови (посилання на бланк відмови вказане в кінці Розпорядку).

 

2. Гарантія.

 • Продукти охоплені  гарантією якості на умовах, визначених в Гарантійній карті, яка кожного разу долучається до даного Продукту. Гарантія діє виключно на території Польщі.
 • Гарантію надає ТОВ STUDIO 96, вул. Плебісцитова 3, 40-035 Катовіце, іменується в подальшій частині документу "Гарантом".
 • Гарантія дійсна тільки з доказом покупки Товару,
 • Гарантія не виключає, не призупиняє або в будь-який інший спосіб не обмежує права Клієнта по гарантії за дефекти Товару
 • Покупець реалізовує свої права по гарантії шляхом подання рекламації в офісі магазину, в якому був придбаний товар, що піддається рекламації. 
 • Гарант гарантує, що Товар без конструкційних вад і дефектів матеріалу. Гарантія охоплює виключно конструкційні дефекти і вади матеріалу, що виникли з причин, властивих проданому Товару. Гарантія не охоплює механічних пошкоджень Товару, пошкоджень, що виникли, в результаті використання Товару, або пошкоджень, що виникли, з невластивого користування Товаром, включаючи відсутність належного обслуговування. В разі виявлення конструкційних дефектів чи вад матеріалу Товару, що виникли з причин властивих Товару, Гарант здійснює безкоштовний ремонт Товару. В разі, якби в оцінці Гаранта усунення конструкційного дефекту або вади матеріалу шляхом ремонту Товару не було б можливим, Гарант замінить Товар на продукт без дефектів. 
 • Дефекти Товару, виявлені в період гарантії, усуватимуться якнайшвидше, в термін, що не перевищує 30 робочих днів від дати подання рекламаційної заявки. В разі якби в оцінці Гаранта усунення конструкційного дефекту або вади матеріалу Товару не було можливе, Гарант замінить Товар на продукт без дефектів в термін 30 робочих днів від дати подання рекламаційної заявки.
 • Період гарантії на Товар становить 24 місяці, рахуючи від дати продажу Товару.
 • Гарант не несе відповідальність за будь-які шкоди, що виникли, у зв'язку з відсутністю можливості користування Товаром.
 • Будь ласка, подавайте рекламації на адресу магазину, з якого були відправлені замовлені Товари. З метою оптимізації рекламаційного процесу, будь ласка, заповніть та прикріпіть до продукту бланк рекламації (посилання на бланк вказане в кінці Розпорядку).

3.

 • Клієнту надаються наступні можливості скористатись позасудовими способами розгляду рекламації і претензій: звернення до постійного третейского суду споживача, що діє при Торговій Інспекції з заявою про розгляд суперечки, що виникла з укладеного договору продажу; звернення до Воєводського Інспектора Торгової Інспекції з заявою про розпочаток медіаційної процедури у справі мирного вирішення суперечки між Клієнтом і Бадура; з цією метою слід подати до відповідного Воєводського Інспектора Торгової Інспекції заяву (залежно від виду процедури заяву про медіацію або заяву про визнання справи перед третейським судом). Бланки доступні в секретаріаті кожного  третейського суду, а також на Інтернет-сторінках Воєводських Інспекторів Торгової інспекції.
 • Клієнт може отримати безкоштовну допомогу у справі суперечки між Клієнтом і Бадура за посередництвом повітового (міського) речника до справ споживачів.

 

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ: