Warunki zwrotu

Umowy sprzedaży zawarte od 25-12-2014 r.:

 

§1. Wymiana

 • Klient ma prawo wymienić obuwie na inne, jeżeli zakupiony but okaże się za ciasny, za luźny, bądź nie spełnia oczekiwań. Wymiana jest możliwa w terminie do czternastu dni od daty otrzymania produktu.
 • Wymiana obuwia możliwa jest tylko wtedy, gdy sklep dysponuje wymaganym rozmiarem.
 • Możliwa jest wymiana na zupełnie inny model obuwia w innej, bądź tej samej cenie. W przypadku konieczności dopłaty, należy skontaktować się z Biurem obsługi Klienta. W przypadku gdy po odliczeniu kosztów ponownej wysyłki konieczny będzie zwrot pieniędzy proszę podać numer konta bankowego oraz dane właściciela rachunku na formularzu wymiany.
 • Proszę dokonać ponownego zakupu w sklepie internetowym. W formularzu zamówienia proszę wybrać opcję: wymiana i wpisać nr poprzedniego zamówienia np.: 12345/XXX. Zamówione buty są już oczywiście opłacone, natomiast należy opłacić tylko ewentualne koszty ponownej wysyłki w kwocie 15zł (dla zamówień poniżej 200 zł). Link do płatności zostanie do Państwa wysłany automatycznie po złożeniu zamówienia. 
 • Następnie należy wypełnić formularz wymiany (dostępny poniżej). Istotne jest, aby podać w nim nowy i stary numer zamówienia. Ostatnim krokiem wymiany będzie odesłanie obuwia na własny koszt, w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). 
 • Wymieniany Produkt winien zostać odesłany na adres sklepu, z którego Produkt ten został wysłany do Klienta. Przesyłkę można dostarczyć w dowolny sposób (tzn. poczta, kurier, osobiście).
 • Zamówienie zostanie zrealizowane gdy otrzymamy buty na wymianę oraz gdy zaksięgujemy wpłatę.

 

 

§ 2. Zwroty

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 2, 6 i 8 poniżej, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.
 • Zwracany Produkt winien zostać odesłany  na adres sklepu, z którego Produkt ten został wysłany do Klienta.
 • Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia (link do formularza podany na końcu Regulaminu).
 • Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że Badura może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyl Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskażę wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 • W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki towaru do Klienta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Badura, Badura nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Buty można także zwrócić osobiście w jednym z salonów Badury w całej Polsce. Do zwrotu w salonie także potrzebne jest oświadczenie o odstąpieniu. W celu zagwarantowania najsprawniejszej obsługi prosimy o dołączanie paragonu lub faktury VAT do Produktów zwracanych również osobiście w salonach Badury. Adresy sklepów dostępne poniżej.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Umowy sprzedaży zawarte przed 24-12-2014 r.:

Wymiana

 • Klient ma prawo wymienić obuwie na inne, jeżeli zakupiony but okaże się za ciasny, za luźny, bądź nie spełnia oczekiwań. Wymiana jest możliwa w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.
 • Wymiana obuwia możliwa jest tylko wtedy, gdy sklep dysponuje wymaganym rozmiarem. 
 • Możliwa jest wymiana na zupełnie inny model obuwia w innej, bądź tej samej cenie. W przypadku konieczności dopłaty, należy przelać różnicę na nasze konto. W przypadku gdy po odliczeniu kosztów ponownej wysyłki konieczny będzie będzie zwrot pieniędzy prosze podać numer konta bankowego oraz dane wlaściciela rachunku na formularzu wymiany.
 • Proszę dokonać  ponownego zakupu w sklepie internetowym.
 • W formularzu zamówienia proszę wybrać opcję: wymiana i wpisać nr poprzedniego zamówienia np.: 12345/XXX
 • Następnie należy wypełnić formularz wymiany (dostępny poniżej). Istotne jest aby podać w nim nowy i stary numer zamówienia.
 • Ostatnim krokiem wymiany będzie odesłanie obuwia na własny koszt, w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 • Wymieniany Produkt winien zostać odesłany  na adres sklepu, z którego Produkt ten został wysłany do Klienta. Przesyłkę można dostarczyć w dowolny sposób (tzn. poczta, kurier, osobiście).

Zamówienie zostanie zrealizowane gdy otrzymamy buty na wymiane oraz gdy zaksięgujemy wpłatę.

Wymieniane buty prosimy odesłać na adres sklepu, z którego zamówienie zostało do Państwa wysłane.

Wzór formularza wymiany można pobrać poniżej.

 

Zwrot

 • Klient może odstąpić na piśmie od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu z godnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Powyższe uprawnienie przysługuje Klientowi wyłącznie, gdy zwracany produkt jest w stanie niezmienionym (w tym zawiera kompletne wyposażenie, akcesoria i dokumenty), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów.
 • Zwracany Produkt winien zostać odesłany  na adres sklepu, z którego Produkt ten został wysłany do Klienta. Przesyłkę można dostarczyć w dowolny sposób (tzn. poczta, kurier, osobiście).
 • Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza zwrotu (link do formularza podany na końcu Regulaminu).
 • Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma, niezwłocznie od momentu otrzymania zwróconego zamówienia, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy.
 • Buty można także zwrócić osobiscie w jednym z salonów Badury w całej Polsce. Do zwrotu w salonie także potrzebny jest paragon oraz wypełniony formularz zwrotu. Adresy sklepów dostępne poniżej.

Wymieniany produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy także opakowania.


MATERIAŁY DO POBRANIA